Massage

Massage är något som har utförts under många århundraden tillbaka i tiden. Det har inte bara utförts på människor, utan även på djur. Detta är en form som används med olika syften, dels för återhämtning och dels som förebyggande behandling mot skador. Massage ges alltså med olika syften beroende på vad som önskas uppnås.

På salong

Massage spa salong

På salonger i Stockholm finns det många utförare av massage, några är utbildade och andra inte. Det finns inget krav på att vara utbildad för att få utföra det professionellt, dock rekommenderas det då en utbildad massör kan utföra den med hög precision och anpassa utefter vad besökaren önskar få hjälp med.

Massage är även något som finns över hela världen, något som utövas runt om på alla människor. I och med detta så är det också lätt att få en behandling i andra länder om du exempelvis är ute och reser. Alla kan använda olika metoder, men i grunden är det densamma med olika användningsområden.

För funktionshindrade

Behovet av att få massage skiljer sig från person till person, några kan behöva det flera gånger om dagen medan andra mycket sällan kommer i kontakt med det. Det är helt individuellt men att framlyfta är att det inte är skadligt på något sätt. Att få en lugn stund med musklerna stimulerade är bra för både kroppen och knoppen.

Funktionshindrade i samhället utgör en stor grupp av de som är i behov av regelbunden massage, gärna med väl utbildade massörer. Att utföra massage för funktionshindrade kan se olika ut beroende på personens behov. För rullstolsburna så kan det vara viktigt att få sitta kvar i rullstolen under behandlingen varpå massören behöver vara flexibel. Med olika diagnoser behöver det även utföras varsamt då beröring av olika slag kan vara extra känsligt utifrån olika funktionsnedsättningar. Det är av stor vikt att alltid lyssna in kunden och dennes önskemål.

Massage för äldre

Då massage är till hjälp för musklerna så är det något som är bra för äldre personer när kroppen blir allt svagare. Det är då bra att mjuka upp kroppen och att musklerna blir masserade då det hjälper blodcirkulationen.

Det finns olika sorters massage att utföra och med olika hjälpmedel. På närmaste salong i Stockholm hjälper de till att finna rätt metod just för dig. Det viktiga är att det alltid skall vara behagligt för den som får massage, det skall ej göra ont eller vara obekvämt på något sätt.

Klicka på “Massage för äldre” i menyn under “Massage” för att läsa mer.

Massage för idrottare

En grupp i samhället som får massage regelbundet är idrottare. Detta är väldigt viktigt att få som idrottsutövare då kroppen hela tiden behöver tas omhand för att den skall orka med nästkommande pass och vara så stark som möjligt. Som förebyggande är det bra att få behandling för att mjuka upp musklerna. Detta gör att musklerna ej är stela och då minskar också risken för skador.

Både innan och efter ett idrottspass skall alla muskler och leder värnas om. Tas dessa omhand hela tiden så får kroppen en kortare återhämtningsprocess och risk för känningar och skador hålls borta i större utsträckning.